Portrait Dipl.-Ing. Martin Luksch

Diplomarbeit

Thema: Das Komponentenframework OSGi
Betreuer: Hanspeter Mössenböck, Herbert Prähofer
Abgeschlossen: November 2006